• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
tva_fb_logo_2017_rgb

Vi mangler bøssebærere til 3 roder i Nesseby 22. oktober

TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt.  Barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør Sudan skal gjennom aksjonen gis tilgang på læring.

Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang.  UNICEF jobber hardt og målrettet for at barn ikke skal få ødelagt fremtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter.  Skolegang gir barn som lever i konfliktområder en mulighet til å lære, leke og være sammen.  På sikt bidrar utdanning til å gjenoppbygge samfunn og gi håp for fremtiden.

 Nessebys rodeinndeling ser slik ut, rodene vi mangler bøssebærere til er merket med rødt:

(De som hittil har fått tildelt roder er aksjons-komiteen og bøssebærere som har meldt seg)

Rode

Nr.

Rode

Bøssebærer

1

Gandvik – Nyelv t.o.m. Tommy Dikkanen

Arne Banne og Knut Store

2

Grasbakken – Reppen f.o.m. Odd-Arne Dikkanen

t.o.m. Sirdagohppe

Arne Banne og Knut Store

3

Karlebotn

Anne Gro Stadheim

4

Bjørneberget t.o.m. Knut Eliassen

Sten Gøran Olsen

5

Vesterelvnesset - Til rundkjøringa i Varangerbotn

Jørgen Betten

6

Seidafjellet f.o.m. Hans Persen – Varangerbotn

med boligfeltene

 

7

Fra rundkjøringa i Varangerbotn  -

Meskelv t.o.m. Olav Johnsen før Gornitaksvingen

Oddvar Betten

8

Gornitak – T.o.m. Rolf Matti Reisænen

Jan Hansen og Tone Iversen

9

Begge boligfeltene på «Sletta» i Nesseby, husk opp mot Bjørkli

og bort mot Eivind Bomban

Marit Kjerstad og Emilie Olsen Kjerstad

10

F.o.m Nils Noste – Til Bergebybrua, husk Øvre Burnes og Kirkeveien

 

11

Fra Bergebybrua t.o.m. Klubbvik

 

 

Har du anledning og ønsker å gå med bøssa, kontakt undertegnede.

Mvh
Britt-Inger Olsen
Sekretær i kommunekomiteen

britt.inger.olsen@nesseby.kommune.no

Tlf.: 40 44 05 04

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS