• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Nyheter

Telefon

Ring tlf.: 404 406 20

BARNEVERNVAKT NESSEBY OG TANA KOMMUNE

Barnevernvakten er barneverntjenestens akuttberedskap, der primæroppgavene til barnevernvakten er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner.

Illustrasjon av barn med smukk. Ill.: Bent Johansen

Har du en familie som trenger foreldreveiledning

Liss Mikalsen i Nesseby og Tana barneverntjeneste har startet opp med PMTO (Parent Management Training oregon- modellen) terapeutopplæring. I den forbindelse er det behov for 5-6 familier som kan trenge foreldreveiledning i sertifiseringsperioden fra januar 2021 til juni 2022.

14-01-2021
coronavirus

Digital reiseregistrering for reisende til Norge

DSB ønsker at flest mulig registrerer seg før ankomst til Norge

11-01-2021
luftkvalitet

Ny varslingstjeneste for lokal luftkvalitet: Luftkvalitet i Norge

Tjenesten skal gi opplysninger om luftkvalitet i alle landets kommuner. I motsetning til tidligere varslings-tjenester, som bare omfattet de største byer og tettsteder, dekker Luftkvalitet i Norge alle kommuner.

06-01-2021
ledig-stilling_100x100

Økonomikonsulent

Ledig 100 % fast stilling som økonomikonsulent i Unjárgga gielda/Nesseby kommune.

06-01-2021

Les flere nyheter

Web levert av CustomPublish AS