• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
doudji

Vi du bli lærling i duodji?

I verdiskapningsprogrammet for næringskombinasjoner har Sametinget avsatt midler til fagopplæring i duodji.

søker etter LÆRLINGER I DUODJIFAGET

2. gangs utlysning.

 

I verdiskapningsprogrammet for næringskombinasjoner har Sametinget avsatt midler til fagopplæring i duodji. Lærling tilskuddet er kr. 100 000 pr. år pr. lærling.

 

Med dette innbys ungdom og andre til å søke seg som lærling i duodji.

 

Kravet til søkere er :

 

 - kunne innskrives i samemanntallet, men nødvendigvis ikke stå i manntallet.

- bestått alle fellesfag og programfag etter reform 94  ( Gk formgivningsfag + Vk 1 duodji ) eller kunnskapsløftet ( Vg 1 design og håndverk + Vg2 design og duodji )

- kompetanse fra beslektede fag, og godkjent realkompetanse innen fagområdet.

 

 

Lønnstilskuddsperioden er begrenset opptil 2 år.

 

Opptak gjøres av en egen nemnd innen 15 oktober. 2009 .

 

 

Nevn i søknaden forslag på instruktør/bedrift hvor du kan få opplæring.

 

 

 

Søknad og CV med kopi av vitnemål og attester sendes samlet innen fristen som er

1. oktober 2009 til :

 

OPPLÆRINGSKONTORET I  REINDRIFT

 

Postboks 370

9521 Kautokeino

 

Nærmere opplysninger kan få ved henvendelse til:

OKR v/Berit Anne O.Kemi, tlf 78 48 59 00  mobil 95249693 eller

email: post@reindriftsopplaering.no

OKR har også egen hjemmeside : www.reindriftsopplaering.no.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS