• Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
STATSRÅDER

Velkommen til toppmøte på Ruitu!

Bård Vegar Solhjell (SV), Helga Pedersen (AP) og Trygve Slagsvold Vedum (SP) kommer til Nesseby torsdag 12.08. Alle tre er nestledere og parlamentariske ledere i sine partier og anledninger brukes til å sette fokus på arbeid og næring i Varanger. Hendelsen finner sted på Nessebys nye samlingsplass, Ruitu kl 10:00 - 12:30. Der vil de få servert deilig mat basert på lokale råvarer - og møte produsentene!

Slik skal de rød/grønne lederne få bedre kjennskap til utfordringer og muligheter innen lokale næringer og ulike aktører skal presentere sine tanker om hva som bør gjøres for å bedre vilkår og sikre en positiv samfunnsutvikling.

Program for dagen:

Åpning ved ordfører Inger Katrine Juuso

Følgende er invitert til å innlede om muligheter, utfordringer og hva som bør gjøres innen feltet de representerer: (hvert innlegg er på 15 minutter)

Matproduksjon og kombinasjonsnæringer:

Jo Dikkanen er sauebonde og skal fortelle om den økte interessen for sauedrift i Nesseby. Jo kombinerer sauehold med fiske og vil dele utfordringer han møter som utøver innen tradisjonell kombinasjonsnæring. Videre vil han dele tanker rundt hvordan bønder kan sikres stabile og gode vilkår.

Edgar Olsen er fisker og har investert i kommunens spenstigste speedsjark. Edgar kombinerer fiske med å tilby turister opplevelser på havet og vil dele erfaringer fra sin næringsvirksomhet. Ikke minst vil han dele visjoner rundt hva som må gjøres for å sikre fjordfisket og få flere til sjøs.

Jan Ivvar Smuk er reindriftsutøver og leder for Varanger reinsamelag. Reindrifta er kulturbærer og gir grunnlag for andre næringer som duoddjiutøvelse og turistopplevelser. Hva tenker en ung utøver rundt reindriftas framtid?

 

Trygg identitet = vekst i reiselivet?

Jane Juuso jobber ved Isak Saba senteret og er en kreativ entusiast for revitalisering av det samiske språket og for at flere skal ta språket sitt i bruk. Jane vil dele synspunkt rundt muligheter og utfordringer når det gjelder ivaretakelse og utvikling av samisk språk og kultur.

Kate Utsi er daglig leder for Destinasjon Varanger AS. Selskapet jobber for reiselivsbedrifter i Varanger og for å utvikle reiselivet i området gjennom å profilere og markedsføre området ute i verden. Kate skal dele tanker om hva som skal til for at den positive utviklinga av reiselivsnæringa skal lykkes.

Kjersti Schanke har vært bestyrer ved varanger Samiske Museum i en årrekke og skal snakke om Varangerhalvøyas verdier. Kjersti skal gi et innblikk i områdets historie.

Avsluttende kommentar ved Vigdis Siri fra Naturvernforbundet om muligheter innen økoturisme, fjellrevsenter og klimaobservatorium.

De rød/grønne politikerne får mulighet til å stille spørsmål underveis og vil avslutte dagen med egne betraktninger - og forhåpentligvis lovnader om arbeid for vekst i Varanger!

Møtet er åpent for alle som ønsker å lytte! Har du spørsmål? Kontakt Kirsti Bergstø på mobil 932 86 489

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS