• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
park[1]

Varangerhalvøya nasjonalpark

Varangerhalvøya nasjonalpark er nå fastsatt ved kongelig resolusjon.

Illustrasjon: Bent Johansen
Nesseby kommune er berørt med arealer til nasjonalpark på østsiden av Bergebyelva til Jakobselvkroken - i høyde Čoskajavri - syd av Ingajeaggi og nord.

I forskrift til verneplan er det fastsatt at " Bruk av lett motorsykkel på barmark etter to eksisterende kjørespor i Nesseby kommune" tillates. Bruken reguleres av motorferdselsloven. Dette betyr at det kan gis dispensasjon for kjøring på barmark etter eksisterende kjørespor fra   Bergebyelva til Perpolčorro - samt etter kjørespor i Jakobselvkroken og ca 1, 5 km ned langs elva til leirplass.

De nevnte plasser ligger innenfor vedtatt nasjonlpark.
Med lett motorsykkel tolkes det til moped, lett motorsykkel samt ATV - 4 eller 6 hjuling.
Dette betyr at kommunestyret har vunnet fram med sitt vedtak om å tillate kjøring etter de to kjørespor-spesielt for multeplukking og jakt.

www.fylkesmannen.no finnes bl.a utfyllende opplysninger, forskrifter og kart for nasjonalparken
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS