• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
vsm

Varanger Samiske Museum overføres til Tana og Varanger Museumssiida

Nesseby kommune overfører drifta av museet til stiftelsen 1. juni, det uten at publikum vil merke noe.
Det er ingen synlige tegn på overgangen, og museet vil fortsatt være lokalmuseum og kulturhus for nessebyværingene. Museumssiidaen vil også omfatte Tana Museum, Østsamisk Museum og Saviomuseet.

Når alle museene er overført til stiftelsen vil konsolideringen være gjennomført. Stiftelsen ble formelt opprettet i 2010 av Nesseby kommune, Tana kommune, Sør-Varanger kommune og Sametinget, som er eierne av stiftelsen. Konsolideringen betyr at de fire museene får felles administrasjon der en direktør skal være daglig leder. I løpet av sommeren vil stiftelsen ansette en fast direktør.

Stiftelsen har et styre som pr. 1. juni består av: Tove-Lill Labahå Magga (styreleder), Steinar Pedersen (nestleder), Ann-Jorid Henriksen, Turid Lindi og Vegard Trasti.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS