• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
bolig

Vanskeligere å endre bruk av bolig

Nesseby kommune ønsker en streng praktisering av regelverket mht. bruksendringer fra helårsbolig til fritidsbolig.

Illustrasjonsfoto

Bruksendringer i byggefelt og i områder som i hht. reguleringsplan eller arealplan er avsatt til boligformål skal ikke tillates.

I LNF(Landbruks, natur og frilufts)områder skal det foretas en meget streng vurdering om hvorvidt det skal gis dispensasjon fra Plan og Bygningsloven.

Dersom eiendomsbesitter har bostedsadresse på eiendommen og/eller benytter boligen mer en 6 måneder i løpet av året, skal bruksendring til fritidseiendom ikke tillates.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS