• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
korona-2

Vaksineringsstatus for Nesseby kommune

Pr. 30.04.2021 har Unjárga gielda/Nesseby kommune fullvaksinert 86 stk.

226 stk har fått første dose og dette betyr at 140 venter på andre dose. Dette er tall som vil endre seg fra uke til uke.

I ukene 17 og 18 får vi til sammen 72 doser, og færre doser igjen i uke 19.

I uke 17 er personer født i 1951 og 1952 vaksinert og de som skulle ha 2. dose denne uken.

I uke 18 blir personer født i 1953 og 1954 vaksinert og de som skal ha 2. dose.

Beklagligvis får vi igjen færre doser i uke 19 noe som betyr at vi i uke 19 og 20 må vaksinere personer født i 1955 og de som skal ha 2. dose

I uke 20  personer født i 1955 og 1956 og de som venter på 2. dose.

Vi vaksinerer etter prioriteringslisten fra FHI og de som er i høyrisikogruppen (fastsatt av FHI og definert inn i gruppen av fastlegene) skal nå ha fått tilbud.

Alle som blir tilbudt vaksine blir ringt opp av helsepersonell. Oppringning kan skje fra telefonnummer 40440600 eller 40440633 og vi oppfordrer dere til å svare. Dette vil lette arbeidet for de som utfører dette arbeidet.

Antall vaksiner som vi mottar ukentlig varierer fra uke til uke. Vi får varsel om antall vaksiner ca 12-14 dager før levering og vaksinering foregår på (onsdag) torsdag og fredag.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS