17maitog med flagg

Utlysning av 17.mai-arrangement

Lag og foreninger oppfordres til å søke. Tilskudd til arrangør er 25.000,- 

 

Nesseby kommune oppfordrer lag og foreninger til å søke om å arrangere årets 17. mai-arrangement i Varangerbotn.
Tilskudd til arrangør er 25.000,- inkludert flaggheising og -firing.
Send søknad med utkast til program til postmottak@nesseby.kommune.no

Søknadsfrist 1. mai

21.04.2017 Ole Petter Skoglund
Tips en venn  Skriv ut