• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
elg i sikte_200x200

UTLYSING AV ELGJAKT PÅ FINNMARKSEIENDOMMEN 2012

Det kan i år felles til sammen 1175 dyr på Finnmarkseiendommen fordelt på 264 jaktfelt.

Søknadsfristen er onsdag 25. april kl. 1300.  

NB! Søkere oppfordres til å fylle ut søknadsskjema elektronisk. Skjemaet må i tillegg skrives ut, signeres og være mottatt av Finnmarkseiendommen innen søknadsfristen. 

Søknadsdokumenter ligger på nettsiden www.fefo.no<http://www.fefo.no> 

Direkte lenke: http://www.fefo.no/no/jakt/Sider/Elg.aspx

  

•      Informasjon om elgjakt på Finnmarkseiendommen 

•      Søknadsskjema 

•      Jaktfelt, fellingskvoter og grunnpriser 

•      Elgjaktfelt - oversiktskart 

•      Kjøttpriser 

•      Skjema for endring av jaktlaget før jakta 

 

På forespørsel vil FeFo også kunne sende ut papirer per post. 

 

Verdt å huske på: 

•      Jaktlaget skal dokumentere egen godkjent ettersøksekvipasje ved kontraktsinngåelse i august. Det vil si at jaktlaget ikke trenger å framlegge slik dokumentasjon på søknadstids-punktet. 

•      Minst 4 av de jegerne som står oppført på søknaden skal stå oppført på kontrakten. Disse kan ikke byttes ut. 

•      Alle jegere på kontrakten, medregnet nye medlemmer som meldes inn på laget etter kontraktsinngåelse, må dokumentere bestått skyteprøve og betalt jegeravgift før de kan jakte. 

NB! Laget vil miste jaktfeltet dersom færre enn 4 jegere fra søknaden oppfyller disse vilkårene på kontraktstidspunktet. 

•      Kun jaktlagsendringer som er meldt inn på standard endringsskjema vil bli godkjent. 

•      For mer detaljert informasjon om regelverk vises til søknadsskjema og informasjonsskriv. 

•      Se under Viktige datoer på fefo.no for en foreløpig tidsplan for gjennomføring av årets trekning, tildeling og jakt. 

 

God trekning og forhåpentligvis også skitt jakt !

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS