• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
helsesenteretweb

Utbygging av Nesseby Helsesenter?

På grunn av økt plassbehov ved helsesentret har Kommunestyret bevilget kr. 50.000,- til forprosjekt som skal vurdere utbygging.På nyåret ble det opprettet en prosjektgruppe bestående av fysioterapeut; Svein Kårtvedt, helsesøster; Heidi Jernsletten, verneombud; Ivar Winter og virksomhetsleder; Lene J Bergmo.

Prosjektgruppen skal vurdere behovet for utbygging. Så langt viser det seg at det er behov for garderobeanlegg, personaltoaletter, pauserom og base for hjemmebasert omsorg med tilhørende plass til eventuelle dagpasienter/korttidsplasser.

Når kartleggingsarbeidet er fullført vil prosjektgruppen kontakte et konsulentfirma for det videre arbeidet. Kommunestyret avgjør så en eventuell utbygging.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS