• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Lam på beite_Detalj_H

Unik kvalitet på Nessebylam

Ikke noe sted i landet produseres det lam av så god kvalitet som i Nesseby. Tall fra saueavlslaget viser at andelen "stjernelam" er nesten dobbelt så stor som landsgjennomsnittet.

Foto: Helge Molvig
71 % av lam som er levert fra Nesseby kommune oppnådde klassifisering som "stjernelam". Landsgjennomsnittet ligger på 42 %. Dette kom fram under årsmøtet til Klubbvik saueavlslag denne uka. Laget organiserer 15 sauebønder i Nesseby og driver et aktivt arbeid innen avl og økonomi. Flere av medlemmene leverer også slakt til merkevaren "Varangerlam" som er lokal foredling og salg av det beste lammekjøttet i regionen.

Etter Gilde Norsk Kjøtt sin "Stjerne" definisjon, må en konkludere med at kvaliteten på lammeslaktene aldri har vært bedre enn i 2006. I Norge tilfredsstiller 41,8 % av slaktene den høyeste klassifiseringen og lammene fra Varanger ligger altså godt over gjennomsnittet. For å bli et stjernelam kreves det en kombinasjon av riktig vekt, kjøttfylde og fettandel. Oppnås dette får sauebøndene kr 2,50 pr kg i tillegg til ordinær kilospris.

Også de andre kommunene i Varanger hadde gode resultater. I Vadsø var 64 %, Vardø 63 % og Sør-Varanger 60% av slaktene stjernelam, skriver Åse Vøllestad i en pressemelding.

For mer informasjon kontakt: Øst-Finnmark forsøksring v/Åse Vøllestad, tlf: 78 99 50 48 / 41 40 66 88.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS