• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
logo

Uenighet om turnus

Formannskapet i Nesseby kommune ble i dag informert av administrasjonen om at det er uenighet om turnusen for sykepleiere tilsluttet Norsk Sykepleierforbund i Nesseby kommune.

Det har vært arbeidet med ny turnus for alle tilsatte i pleie og omsorg i kommunen fra september til desember i fjor der alle fagforeninger har deltatt i prosessen i både arbeidsgrupper og formelle drøftingsmøter. I desember skrev Fagforbundet og Delta under en turnusavtale som innebærer vakt hver tredje helg og én ekstra helgevakt i året.

Denne turnusen har helsefagarbeidere og pleieassistenter arbeidet etter fra januar i år. Som arbeidsgiver må Nesseby kommune følge Arbeidsmiljølovens bestemmelser om turnuser hvis fagforeningene ikke er enige. Det er derfor laget en egen turnus for sykepleiere som verken er ansett som god fra arbeidsgivers eller arbeidstakers synspunkt.

Det er dessverre den eneste muligheten kommunen har siden vi er lovforpliktet til at alle arbeidstakere i pleie og omsorg skal ha en arbeidsplan. Fra Nesseby kommune som arbeidsgiver beklager vi situasjonen, og gjentar invitasjonen til nye drøftingsmøter til Norsk Sykepleierforbund.

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS