• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Tragedien i Oslo og på Utøya

Søndag 24. juli kl. 19.00 åpnes Ruitu i Varangerbotn for alle som ønsker å møtes. Representanter fra kommunens kriseteam vil være tilstede. Vi byr på pizza, brus og kaffe.

Vi opplever nå en nasjonal tragedie som berører oss alle dypt. I Nesseby kommune flagges det derfor på halv stang lørdag og søndag.

Vi har ikke fått opplysninger som tyder på at ungdom eller andre fra kommunen direkte involvert i denne tragiske hendelsen.

Ved behov kan pårørende eller andre ringe følgende telefonnummer;

Pårørende/ berørte kan ringe tlf 45 51 77 00 for å få bistand fra kommunens kriseteam/ lege

Telefonnummer til leder i kommunes kriseledelse rådmann Stian Lindgård 40440505

Politiet i Oslo har opprettet en ny pårørendetelefon tlf 815 02 800

Er du barn eller ungdom og trenger noen å snakke med noen om det som har skjedd i Oslo og på Utøya? Røde Kors sin Kors på halsen-telefon holder åpent lørdag og søndag 12-17.
Nummeret er 800 333 21.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS