• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
favllis

– hva kan det brukes til?

Tradisjonskunnskap om fiske og kart med lokale navn over fiskegrunner

Vi inviterer alle med interesse for fiskeriene i Varanger, lokalhistorie og tradisjonskunnskap til et åpent møte. På Varanger Samiske Museum, tirsdag 12. januar kl 18.00.

Pål Julius Nilsen presenterer kart med lokale navn over fiskegrunner i indre Varanger, basert på Johan Albert Kalstads intervjuer fra 1993-95.

 

Ivar Bjørklund (Tromsø Museum) orienterer om planlagt publisering av Kalstads intervjumaterial

 

Vi ønsker å diskutere bruk og publisering av kartene og intervjumaterialet med fiskere og andre interesserte.

 

Det blir servering av kaffe og vafler.

 

Fávllis, samisk fiskeriforskningsnettverk består av forskere innen ulike fagfelt ved Universitetet i Tromsø, Norsk institutt for kulturminneforskning og Havforskningsinstituttet. 

Avdøde Johan Albert Kalstad var ansatt ved Tromsø Museum, han etterlot seg et stort arkiv med innsamlet tradisjonsmaterial, blant annet fra Varanger. Etter initiativ fra Ivar Bjørklund ved Tromsø Museum har Einar Eythórsson, Pål Julius Nilsen og Tor Magne Berg, alle tilknyttet Fávllis nettverket, gjennomgått intervjuer, kartskisser og samiske ord og uttrykk knyttet til fiske som Kalstad samlet inn i årene 1993-95.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS