• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
kartverk

Tinglysing av fast eiendom flyttes

22. juni 2007 overtar Statens kartverk ansvaret for tinglysing i fast eiendom fra Øst-Finnmark tingrett.

Tinglysing for kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Karasjok, Lebesby, Nesseby, Sør-Varanger, Tana, Vadsøog Vardø vil fra denne dato skje ved Statens kartverks hovedkontor i Hønefoss.

Torsdag 21. juni vil være siste dag Øst-Finnmark tingrett formelt har tinglysingsmyndighet. Fredag 22. juni vil tinglysingsmyndigheten ligge hos Statens kartverk.

Dokumenter som kommer inn til Øst-Finnmark tingrett fredag 22. juni, oversendes til Statens kartverk og registreres i Grunnboken mandag 25. juni av Statens kartverk. Dokumentene vil imidlertid få prioritet fra fredag 22. juni. Dokumenter som kommer til Øst-Finnmark tingrett fra og med mandag 25. juni, vil bli returnert til innsender. Etterskuddsbetaling ved Statens kartverk Tinglysing av rettigheter i fast eiendom ved Statens kartverk faktureres i etterkant. Statens kartverk fastsetter gebyrer og avgifter og sender faktura til den som har begjært tinglysingen.

På alle dokumenter som skal tinglyses skal det påføres innsenders organisasjonsnummer eller fødselsnummer i egne rubrikker eller øverst til venstre i de standardiserte skjemaene. I de tilfeller innsenderen er en underenhet av en organisasjon, for eksempel en bankfilial eller en eiendomsmeglerfilial, skal denne underenhetens organisasjonsnummer brukes, i tillegg til navn og adresse. Dette vil sikre at dokumentene raskt returneres til riktig adresse og ikke må omveien om hovedkontoret. Faktura vil også bli sendt til samme adresse.

For nærmere informasjon:

www.tinglysing.no

NB! Tinglysing ved Øst-Finnmark tingrett fram til og med 21. juni skal fortsatt forskuddsbetales. Tinglys i god tid før overføringen For å unngå problemer i forbindelse med overføringen, anbefales det at forestående tinglysing skjer i god tid før overføringen eller å vente til overføringen er gjennomført.

Kontaktinformasjon

Tinglysingen (fra overføringsdato) Statens kartverk, Kartverksveien 21, Hønefoss

Postadresse: Statens kartverk, Tinglysingen, 3507 Hønefoss

Ekspedisjonstid: 09–14 Telefon: 32 11 88 00 (08–14)

Telefaks: 32 11 88 01

E-post: tinglysing@statkart.no

Hjemmeside: www.tinglysing.no

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS