logo

TILSKUDD TIL DEKNING AV KOMMUNALE AVGIFTER

Kommunestyret har avsatt midler til delvis dekning av kommunale avgifter for eldre og uføre med minstepensjon. Det kan gis inntil kr. 2.000,- i tilskudd etter søknad.

Tilskudd kan innvilges til:

  • Eldre og uføre bosatt i kommunen.
  • Søkere som eier bolig med kommunal avgifter
  • Søkere som leier bolig der kommunale avgifter er inkludert i husleien.
  • Husstandens samlede bankinnskudd og verdipapirer må ikke overstige kr. 100.000
  • Husstandens samlede skattbare inntekt må ikke være høyere enn minstepensjon.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til hjelpetjenesten, v/Jill Eikjok tlf. 40 44 05 38
Søknadsskjema fås ved henvendelse til servicekontoret, tlf. 40 44 05 00.
Søknad med dokumentasjon av inntekter, utgifter og bankinnskudd sendes:

Unjårgga gielda/Nesseby kommune
V/Hjelpetjenesten
9840 Varangerbotn
innen 10.07.2015

14.06.2016 Bent Johansen
Tips en venn  Skriv ut