• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
logo

Tilskudd til dekning av kommunale avgifter

Kommunestyret har avsatt midler til delvis dekning av kommunale avgifter for eldre og uføre med minstepensjon.  Det kan gis inntil kr. 2.000,- i tilskudd etter søknad.

Tilskudd kan innvilges til:

-Eldre og uføre bosatt i kommunen.

-Søkere som eier bolig med kommunal avgifter

-Søkere som leier bolig der kommunale avgifter er inkludert i husleien.

-Husstandens samlede bankinnskudd og verdipapirer må ikke overstige kr. 100.000,-

-Husstandens samlede skattbare inntekt må ikke være høyere enn minstepensjon.

 

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til hjelpetjenesten, tlf. 40 44 05 36.

Søknadsskjema lastes ned, eller fås ved henvendelse til servicekontoret, tlf. 40 44 05 00.

Last ned: SØKNADSSKJEMA PDF document ODT document

 

Søknad med dokumentasjon av inntekter, utgifter og bankinnskudd sendes:

Unjárgga gielda/Nesseby kommune

V/Hjelpetjenesten

9840 Varangerbotn

innen 01. Juli 2014

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS