• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
gravemelding

TIL BRUKERE AV GRAVEMELDINGSTJENESTEN

Vi vil gjøre oppmerksom på vår nye kundeportal. I Kundeportalen kan du registrere henvendelser til gravemeldingstjenesten.

Geomatikk utfører gravemeldingstjeneste for flere netteiere. For komplett oversikt, se www.gravemelding.no. Rammene for tjenesten settes av netteierne, og vi jobber kontinuerlig med å tilby en tjeneste med god servicegrad og effektivitet. 

I den sammenheng vil vi gjøre oppmerksom på vår Kundeportal. I Kundeportalen kan du registrere henvendelser til gravemeldingstjenesten. I noen kommuner kan du også sende inn søknad om gravetillatelse via Kundeportalen. Registrer deg som ny bruker på kundeportal.gravemelding.no

Ved å bli bruker vil du oppnå følgende fordeler:

·         Du kan sette opp din egen brukerprofil som bestemmer hvordan du vil bli kontaktet/varslet om behandling av dine saker

·         Du vil ha oversikt over alle dine gravehenvendelser og status for disse (Mine henvendelser)

·         Du vil ha oversikt over alle dine søknader og status for disse (Mine søknader)

·         Kundeportalen sørger for at din søknad inneholder den informasjon som trengs for å kunne behandle søknaden raskt 

For å kunne gi riktig og rask tilbakemelding er det en stor fordel at gravemeldingstjenesten får et kart som viser graveområdet. Dette kan du enkelt gjøre via kundeportalen som har kart der du lett kan tegne inn graveområdet. 

Mer informasjon om Kundeportalen og bruken av denne får du når du blir godkjent som bruker av Kundeportalen. Vi håper at mange tar i bruk det nye verktøyet og at vi sammen kan forbedre tjenesten.

Med vennlig hilsen

Gravemeldingstjenesten i Geomatikk

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS