• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
valg-2012

Tidligstemmegivning

Har du ikke anledning til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegiving eller på valgdagen, bruk tidligstemmegivning.

Dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning som er 10. august til 9. september, og heller ikke på valgdagen, kan du fra 1. juli t.o.m. 9. august henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme. Du trenger ikke valgkort men ta med legitimasjon! 

Ordningen er hjemlet i valgloven § 8-1 fjerde ledd:

(4) Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til kommunen og avgi stemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10. august i valgåret. 

Ordningen gjelder alle velgere. Tidligstemmegivning er ment som en ordning for de som ikke har anledning til å forhåndstemme innenfor ordinær periode eller på valgdagen. Det kreves imidlertid ikke at velgeren må dokumentere at han eller hun ikke har anledning til å forhåndsstemme eller til å stemme på valgdagen. 

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet. Det er med andre ord ikke noe krav om at stemmen avgis i den kommunen velgeren er manntallsført. Valgstyret skal fortløpende sende stemmene til den rette kommunen der det er aktuelt. 

På valgdagen må du stemme i den kommunen du har registrert bostedsadresse den 30. juni. Du kan bare stemme èn gang.

 I Nesseby kan du avgi tidligsstemme på Nesseby rådhus.  Henvend deg skriftlig til Nesseby kommune, 9840 Varangerbotn eller pr. e-post til postmottak@nesseby.kommune.no   

Du kan også ta kontakt pr. telefon med  Britt-Inger Olsen 40 44 05 04 eller Bente Levorsen 40 44 05 06 mellom

kl. 0900 – 1500.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS