• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
turistinfo

Stormøte om turisme og reiseliv

Nesseby kommune møter Inari kommune, Finnmark fylkeskommune og fylkesmannen i Finnmark der samarbeid om turisme og reiseliv er i fokus.
25. juni kommer en stor delegasjon fra Inari kommune på besøk til Nesseby kommune. Første dag skal samarbeidsmuligheter mellom disse to kommunene drøftes og målet er å få til en intensjonsavtale med Inarin kunta i reiseliv og turisme. Begge kommunene møter opp med administrativ og politisk ledelse. I alt kommer en delegasjon på seksten personer fra Inari kommune.

Neste dag er avsatt til et møte med Finnmark fylkeskommune, fylkesmannen i Finnmark og nevnte to kommuner. Dette møtet finner sted på fylkesbygget i Vadsø. Tema her er å diskutere mulige samarbeidsformer for scooterturisme i et grenseoverskridende perspektiv. I tillegg skal mulige hindringer og utfordringer drøftes i et slikt tenkt samarbeid.


Program for fellesmøte 25.-26. juni 2008

Onsdag 25. juni:
• Fellesmøte Nesseby kommune og Inarin kunta kl 10.00-14.00 (norsk tid)
• Ordfører i Nesseby, Inger Katrine Juuso, innleder
• Kommunedirektør i Inari kunta, Reijo Timperi, innleder
Tema er turisme/reiseliv:
1.Hvordan kan vi utveksle samarbeid mellom Inari kommune og Nesseby kommune til beste for begge kommuner?
2.På hvilke områder kan et formelt samarbeid formaliseres på kortere og lengre sikt?
Meningsutveksling i plenum
• Kl.14.00-15.00: omvisning på Varanger samiske museum og med påfølgende kort foredrag om "Kontakter opp gjennom tidene mellom Indre-Varanger og Enare.” Foredragsholder: Museumsbestyrer Kjersti Schanche
Tolking ved Anu Forselius

Møteslutt første dag.Program for fellesmøte 26. juni 2008

Kl 09.00-12.00 fellesmøte med Finnmark fylkeskommune, fylkesmannen i Finnmark, Inarin kunta og Nesseby kommune.
Temaer:
1. Hvordan få til et samarbeid over landegrensene vedrørende snøscooterturisme/-reiseliv?
2. Hvordan hindringer må løses for å oppnå et slikt samarbeid?
Alle innledere fokuserer på temaene 1 og 2.
Kl 09.00 – 09.15 Nesseby kommune v/ ordfører Inger Katrine Juuso
Kl.09.15 – 09.30 Inarin kunta v/ kommunedirektør Reijo Timperi
Kl 09.30 – 09.45 Finnmark fylkeskommune v/ fylkesordfører Runar Sjåstad
Kl 09.45 – 10.00 Fylkesmannen i Finnmark v/ Jostein Fløgstad
Kaffepause
Kl 10.15 – 11.45 Plenum med grunnlag i innledere
Kl 11.45 - Oppsummering v/ Janos Trosten, Nesseby kommune
Lunsj
Kl 12.30-13.00: Veien framover. Oppsummeringsmøte mellom Inarin kunta og Nesseby kommune
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS