• Fiskelykke
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
fiskeseminar

Stor næringsutviklingskonferanse i Nesseby

Nesseby kommune arrangerer en stor næringsutviklingskonferanse 3. september 2008. Konferansen avholdes på Varanger Samiske Museum i Varangerbotn.

PROGRAM NÆRINGSUTVIKLINGSKONFERANSE FOR NESSEBY KOMMUNE

 

Dato: onsdag 3 september 2008 kl.09.00-15.00 på Varanger samiske museum, Varangerbotn

Målgruppe: næringslivet og folkevalgte i kommunen

Arrangør og møteledelse: Nesseby kommune ved avd for samfunns- og næringsutvikling

 

Kl.

Tema

Bidragsyter

09.00-09.10

 

 

 

 

09.10-09.15

Åpning-

 • Hvorfor fokus på Nesseby kommune?
 • Forventninger til seminaret.

 

Kort informasjon

Ordfører i Nesseby kommune

Inger K.Juuso

 

 

 

Ved Samfunns- og næringsutviklingsavd

 

 

 

09.15-09.30

 

 

 

 

09.30-09.45

 

 

 

09.45-10.00

Fokus på primærnæringer i Nesseby kommune:

 

”Drømmen om fiske som helårsbeskjeftigelse blir en realitet”.

Fokus: Utfordringer og hindringer underveis mot målet.

 

Landbruket i kommunen: Behov og utfordringer i utvikling av landbruket i kommunen.

 

Reindrifta i kommunen:  Behov og utfordringer i utvikling av reindrifta i kommunen.

 

 

 

 

 

Fisker Edgar Olsen, Nesseby

 

 

 

 

Sauebonde Jo Dikkanen

 

 

 

Representant for reinbeitedistrikt 6

10.00-10.20

Indre-Finnmark utviklingsselskap-

IFU som støttespiller i næringsutvikling i Nesseby kommune.

 

IFU:s  rolle som økonomisk, faglig og rådgivningsstøttespiller for næringslivet i Nesseby kommune

Veslemøy Dahl

10.20-10.40

Finnmarkseiendommen-

Hvordan kan FeFo konkret være en bidragsyter for næringsutvikling i Nesseby kommune?

 • F.eks utmarks- og kombinasjonsnæringer
 • Vinterturisme (bl.a Arctic-Trail)
 • Andre satsningsområder

Direktør Jon Meløy

10.40-10.50

 

Kaffepause på VSM

 

10.50-11.10

Finnmark fylkeskommune

Hvordan vil Finnmark fylkeskommune være en tilrettelegger for nærings- og samfunnsutvikling i Nesseby kommune?

Solveig Ballo, næringsavdelingen

11.10-11.30

Innovasjon Norge-

Hvordan kan Innovasjon Norge bidra til nyetableringer i små kommuner,deriblant kulturbaserte næringer,  og med særlig henblikk på kvinnearbeidsplasser?

Innovasjon Norge/Finnmark

11.30-11.50

Finnmark reiseliv-

Arctic trail: Hva er status for Arctic-Trailsamarbeidet pr 2008?

 

Vinterbasert turisme: hvilken muligheter ser Finnmark reiseliv på vinterbasert reiseliv i Nesseby kommune?

Fokus: hvordan nå målet?

Inger Persen, reiselivssjef

12.00-12.45

Lunsj på VSM

 

12.45-13.05

Sametinget-

Hvordan vil Sametinget konkret være en medaktør for næringsutvikling i Nesseby kommune?

Visepresident Marianne Balto

13.05-13.15

Kaffepause før panel

 

13.15-14.45

Panel

Sametinget, FFK,IFU, Innovasjon N, Finnmark reiseliv, FeFo, ordfører i Nesseby kommune

14.45-

Avslutning

Inger K.Juuso, ordfører i Nesseby kommune

 

Det serveres kaffe og kaker under hele konferansen.

Endelig program.

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS