• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
IMG_3193_200x133

Støtte til Sindre Johnsen

Formannskapet innvilger Sindre Johansen et tilskudd på kr. 4 571,- som utgjør ca 15% av kostnadsoverslaget på kr. 30 469,- til kjøp av villsau livdyr.
Sindre Johansen er en av de yngste bøndene i kommunen, og har kjøpt gården etter Even Einarsen.

På grunn av den store utviklingen innenfor villsaunæringen i kommunen, ønsker han også å satse på denne typen drift i tillegg til dagens drift med norsk hvit sau.

I henhold til Sindre vil det ikke få konsekvenser med hensyn til utvidelse og tilpasning av fjøset ved utvidelse av drifta til også å omfatte villsau.
Villsau er en rase som kan gå ute store deler av året, men må ha tilgang til skjul de kaldeste dagene. Dette er det tatt høyde for i planleggingen av drifta.
I forbindelse med at Terje Arild Nilssen ønsker å avvikle villsaudrifta, har Sindre fått tilbud om kjøp av 33 livdyr fra ham.

Hvis bedriften legges ned, eller hvis støtteobjektene blir solgt innen 5 år, krever formannskapet tilskuddet forholdsmessig tilbakebetalt.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS