• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
bilbuss

Større bil til hjemmetjenesten

Nesseby formannskap innvilget hjemme-tjenesten en økning av ramma på kr. 105 000,- til innkjøp av bil med flere seter.
Hjemmetjenesten ble innvilget kr. 450 000,- til innkjøp av bil med flere seter i forbindelse med årsbudsjett 2007, hvor beløpet ble lånefinansiert.

Etter innhenting av tilbud viser det seg at bilen blir dyrere enn det innvilgede beløpet, og vi trenger derfor en økning på kr. 105 000,- for å dekke dette innkjøpet.
Denne økningen skyldes bl.a. generelle avgiftsøkninger på denne typen biler, sier hjemmetjensten i sin saksframlegg.

Hjemmetjenesten besitter i dag 6 biler, med 2 seter pr. bil.
Det viser seg at hjemmetjenesten har behov for bil med flere seter da mange brukere benytter seg av dagopphold. Dette medfører pr. i dag at hjemmetjenesten får en uforholdsmessig stor utgift med transport av brukere på grunn av økt antall turer som igjen medfører større drifts- og lønnsutgifter.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS