• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Print

Stemmerett til kommunestyre- og fylkestingsvalget

Du må ha stemmerett for å kunne stemme ved høstens valg.

Disse har stemmerett:

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2015 og som er registrert bosatt i Norge, eller har vært bosatt i Norge.
  • Statsborgere i andre nordiske lang som har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2015.
  • Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.  Dersom de ikke noen gang har vært registrert som bosatt i Norge, skal de mantallsføres i Oslo kommune.

Du må stå innført i manntallet i en kommune for å kunne stemme!

 

 

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS