• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
isfisk

OFFENTLIG ETTERSYN

SØKNAD OM LOKALITET FOR AKVAKULTUR I LAUSKLUBBEN

I medhold av lov av 17. juni 2005 om akvakultur, legges søknad om lokalitet i Lausklubben, Nesseby kommune, ut til offentlig ettersyn.

Kontaktperson i Nesseby kommune:  Oddleif Nilsen, tlf. 40440522, e-post: oddleif.nilsen@nesseby.kommune.no 

Eventuelle merknader sendes Nesseby kommune, plan og næring, 9840 Varangerbotn, eller e-post:  postmottak@nesseby kommune.no

Innen 22. april.

 

Oversendelsesbrev kommune vedrørende søknad ny akvakulturlokalitet.doc

Villa Arctic konsesjoner.xls

Søknad Lausklubben+signert.pdf

Gebyr betalt.pdf

Miljøundersøkelse Lausklubben.pdf

Strømrapport Lausklubben.pdf

 

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS