friluftsråd

Søk tilskudd til strandrydding

Miljødirektoratet har bevilget 1 millioner kroner som Finnmark Friluftsråd i samarbeid med Nord-Troms Friluftsråd skal bruke til strandrydding.

Det er viktig å komme kjapt i gang med arbeidet når våren er her. Det betyr at mai og juni blir to viktige måneder for å lykkes i arbeidet. Nå er det viktig å komme i kontakt med kommuner, organisasjoner, skoleklasser og andre som ønsker å være med på strandryddingen.

Miljødirektoratets retningslinjer kan tilskuddet benyttes til:

  • Motivasjonsmidler til organisasjoner, skoleklasser og andre.
  • Innleie av profesjonelt mannskap til spesielt sårbare og vanskelig tilgjengelige områder.
  • Transport avfall og innlevering til avfallsselskapene.
  • Leie av containere etc.
  • Forbruksmateriell hansker, sekker etc.

Se brev tra Finnmark friluftsråd

Fyll ut søknadsskjema på deres nettside http://www.perletur.no/index.php?page_id=202670​

Følg Finnmark friluftsråd på Facebook: https://www.facebook.com/perletur/

11.04.2018 Bent Johansen
Tips en venn  Skriv ut