• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
FFK_hovedlogo_pms

Søk om spillemidler!

Ønsker du å bygge eller rehabilitere et idrettsanlegg, nærmiljøanlegg eller friluftslivsanlegg? 

Søk om spillemidler – her er guiden på søknadsveien.

Fristen er på nyåret, men det er lurt å være tidlig ute i søknadsprosessen. Her følger en orientering om hvem som kan søke, og hvilke type anlegg det dreier seg om.

 

Hvilke anlegg?

 • Ordinære idrettsanlegg (svømmeanlegg, fotball- og friidrettsanlegg, idrettshaller, skianlegg, klatreanlegg, anlegg for lassokasting og reinkappkjøring, motorsportanlegg, m.m.) Friluftslivsanlegg (turveier, turstier, dagsturhytter, sanitæranlegg, turkart)
 • Nærmiljøanlegg (flerbruksflater, trimparker, skileikanlegg, skateboard, frisbeegolf, sandvolleyballbane, ballvegg/ballbinge, nettstativ, stativ for basketball, m.m.)

Hvem kan søke?

Kommuner, idrettslag, studentsamskipnader og sammenslutninger under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges  Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen.

 

Følgende sammenslutninger må søke Kulturdepartementet om å få godkjent sine vedtekter:

 • Aksjeselskaper/allmennaksjeselskaper, stiftelser, samvirkeforetak.

Følgende sammenslutninger kan søke om tilskudd til særlige anlegg:

 • Sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund og Norsk Friluftsliv.
 • Samisk Reinkappkjørerforbund og sammenslutninger organisert under forbundet.
 • Borettslag og velforeninger.

Det er kun eieren av anlegget som kan søke om tilskudd fra spillemidlene.

Søknadsfrist 15. januar.
 

Krav som må være oppfylt ved søknad om spillemidler:

 • Søker må opprette kontakt med kommunen anlegget skal ligge i.
 • Før det kan søkes om tilskudd til anlegg, må kommunen registrere anlegget i idrettsanleggsregisteret.
 • Anlegget det søkes midler til må være del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet.
 • Planene for anlegget det søkes om tilskudd til, må på forhånd være idrettsfunksjonelt godkjent av departementet eller den det bemyndiger (kommunen hvor anlegget skal ligge). Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene igangsettes.

For utfyllende informasjon vises det til bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Kontaktperson: Emil Agersborg Bjørnå, rådgiver idrett, Finnmark fylkeskommune, tlf 78 96 32 45

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS