• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
rype

Snarefangst av ryper

Det stilles visse krav til snarefangst av ryper.
Snarefangst av ryper er tillatt i tiden: 01.11 - 15.03 Før snarefangst av ryper skal skriftlig melding sendes til kommunen minst 10 dager før fangst igangsettes. Melding skal gi opplysninger om fangstpersonens navn, adresse, fangstområde og fangstperiode. Meldingsskjema utlevers på rådhuset og servicekontoret i Varangerbotn.

MERK: Senest 10 dager etter uløpet av jakttiden for ryper skal resultatet av fangsten rapportres til kommunen.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS