• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
gandvik-smolt

Smoltanlegg i Gandvik - Offentlig ettersyn

Formannskapet i Nesseby kommune har 23.04.15 vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for smoltanlegg i Gandvik skal legges ut til offentlig ettersyn, jf Plan- og bygningslovens § 12-10.

Planens formål er å legge til rette for landbasert smoltanlegg.

Følgende eiendommer inngår i planområdet: Gnr.1, Bnr.1,12,18,21. Gnr.1, Bnr.1, Fnr.14. Gnr.2, Bnr.1.

Reguleringsforslaget inneholder følgende formål: Næringsbebyggelse, veg, trasé for teknisk infrastruktur (TI1-TI3) og faresone høyspenningsanlegg.

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn/høring med forslag til plan, planbestemmelser, planbeskrivelse og ROS-analyse.

Alle dokumenter i saken ligger tilgjengelig for offentlig ettersyn på rådhusets servicekontor. I tillegg til digital versjon på kommunens hjemmeside.

Berørte parter tilskrives direkte ved brev.

Etter offentlig høring og korrigering av planmateriale vil Nesseby kommune ta reguleringsplanen opp til behandling, fortrinnsvis i løpet av juni 2015.

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til kontaktperson hos Nesseby Smolt AS, Per Gunnar Kvenseth, tlf. 90597310, e-post: pelle@smolaks.no eller kontaktperson hos Sweco Norge AS, Marianne Nødtvedt, tlf.: 92607983, e-post: marianne.nodtvedt@sweco.no  

Eventuelle merknader til planforslaget må sendes skriftlig til Sweco Norge AS, Postboks 295, 9915 Kirkenes, evt. via e-post til marianne.nodtvedt@sweco.no innen 05.06.2015.

Dokumenter:
Planbeskrivelse
Planbestemmelser
Plankart
ROS analyse
Vedlegg 4a
Vedlegg 4b
Adresseliste

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS