Isak Saba senter logo_100x96

Tema for konferanser er foreldrenes/foresattes rolle i språkrøktarbeidet.

Samisk språkkonferanse

Isak Saba senteret inviterer til samisk språkkonferanse i Varangerbotn, Menighetshuset, den 29.februar kl.0900-1500.Invitasjon til Samisk språkkonferanse 29. februar 2012
 
Isak Saba senteret inviterer til samisk språkkonferanse i Varangerbotn, Menighetshuset, den 29.  februar kl.0900-1500. Tema for konferansen er: foreldrenes/foresattes rolle i språkrøkt- arbeidet. Målgruppen er foreldre/foresatte,  ansatte i skole/barnehage og alle som ønsker å ta vare på det samiske språk.
 
Forelesere er:
- Elisabeth Utsi Gaup, prosjektleder ved Samisk Høgskole.
- Småbarnsmor Silje Muotka , om utfordringer foreldre har i språkrøkt arbeidet.
- Helsesøster Heidi Jernsletten har et innlegg om dagens samiske språksituasjon
   blant barna i Nesseby.
- Jane Juuso, prosjektleder ved Isak Saba senteret, foreleser om erfaringer fra prosjekter i regi
  av Isak Saba senteret. 

Språkkonferansen blir offisielt åpnet av Sametingsråd, Ellinor Jåma. Vi har også invitert lokale musikere som vil underholde under konferansen. På slutten av dagen er det satt av tid til paneldebatt, hvor publikum vil kunne komme med sine synspunkter.
 
Formålet med konferansen er å drøfte og debattere hvilke rolle foreldre, foresatte og nærmiljøet har for barnets samiske språkutvikling.

Vi skal drøfte:

•    Hvilke utfordringer familier som velger å snakke samisk til barna har.
•    Hvordan motivere foreldre til å snakke samisk.
•    Hvor viktig er foreldrenes, foresattes og nærmiljøets språk for barnets språkutvikling.

Påmeldingsavgift: 300 kr. pr deltager fra offentlige institusjoner, gratis for foreldre som deltar som privatpersoner.
 
Påmelding til Isak Saba senteret,  mailadr: isaksaba@nesseby.kommune.no
Eller tlf. 4044045 – 49. 

 

program.docx PDF document ODT document 

23.02.2012 Webmaster
Tips en venn  Skriv ut