• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Isak Saba senter logo_100x96

Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1

Isak Saba senteret starter samisk nybegynnerkurs. Kurset er i regi av Universitetet i Tromsø (UiT). Kursstart 26.august 2013 i Varangerbotn.

Det er mulig å ta 20 stp muntlig eksamen, høstsemesteret 2013.

Kurset er på 150 timer og har fokus på språkopplæring gjennom praktiske aktiviteter. For å ta eksamen, må man være tatt opp som student ved UiT og levert inn obligatoriske oppgaver. 

Les om studietilbudet, SAM-1031 her: kursa/oahpa.no

Søknadsskjema finner du på Universitetes sider:

http://uit.no/studiesokere/studier/Opptak

Frist for å søke opptak til enkeltemne (SAM- 1036) er 1. juni. Frist for å melde seg opp til eksamen er  før 1.september

Kurset er satt opp i disse uker: 35,37,39, 41 og 43.

Tid: 0900-1430

Sted: Varanger Samiske Museum

For flere detaljer og påmelding, ta kontakt med:

Marianne.johnsen@nesseby.kommune.no,  tlf: 40 44 05 45. 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS