• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
UiT-logo-web

Samisk kulturkunnskap

Et studietilbud for alle som ønsker mer kunnskap om samiske forhold i fortid og nåtid.

Studiet gir en grunnleggende innføring i samisk kultur og samfunn i fortid og nåtid. Ved hjelp av samfunnsfaglige perspektiver gi en helhetlig forståelse av samisk kultur. Historiske, arkeo­logiske og sosialantropologiske tilnærmingsmåter legges til grunn for diskusjoner omkring samisk samfunns- og kulturutvikling i et langtidsperspektiv. 

Kul­turell variasjon i de samiske samfunn, samenes relasjoner til nabofolk og koplingen til øvrig urfolks­tematikk belyses. Studietilbudet gis høst 2014/vår 2015.

Mer info

Brosjyre

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS