• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
KURS-FLAGG

SAM 1031- Innføringskurs i samisk- SØK NÅ

Isak Saba senteret starter med samisk nybegynner kurs (20stp.) i nordsamisk. Kurset er et samarbeid med Universitetet i Tromsø. Frist for å melde seg opp som student er 1. juni. Søk nå.

SAM 1031- Innføringskurs i samisk- SØK NÅ

Isak Saba senteret starter samisk nybegynnerkurs høsten 2013. Kurset er på 150 timer og har fokus på språkopplæring gjennom praktiske aktiviteter. Kurset følger samme studieplan som innføringskurset til Universitetet i Tromsø (SAM-1031 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1) slik at de som ønsker det kan ta eksamen ved UiT.

Les om studietilbudet, SAM-1031 her: www.kursa/oahpa.no

Dersom du ønsker å ta eksamen og få tildelt studiepoeng (20 stp), må du være tatt opp som student ved UiT. Du søker opptak til enkeltemne (9199 enkeltemne, ikke realfag).

Søknadsfristen er 1. juni. Ved semesterstart må du betale semesteravgift (à 500,- kr) og undervisnings- og eksamensmelde deg i SAM-1031 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1.

Frist for å melde seg opp til eksamen er senest 1.september.

Du søker elektronisk. Mer informasjon om søknad om opptak finner du her:

http://uit.no/for-studiesokere/studier_opptak

Kursstart: 26.august 2013 i Varangerbotn.

Undervisning er satt opp i disse uker: 35,37,3, 41, 43.

Tid: 0900-1430

Sted: Varanger Samiske Museum

For flere detaljer og påmelding, ta kontakt med:

Marianne.johnsen@nesseby.kommune.no,  tlf: 40 44 05 45.

 

 

 

 

 

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS