• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
noter

Salmesangkvelder

Nesseby menighetsråd v/diakoniutvalget  starter med salmesangkvelder på samisk, mandag den 29. september 2014 kl.18.00 på menighetshuset  i Varangerbotn.

Formål med salmesangkvelder, er å styrke samisk salmesang og å ta salmer mer i bruk igjen i kirkelige  sammenhenger. I strategiplan for samisk  kirkeliv, heter det: ”Ivaretakelse av samisk språk er en bærebjelke i samisk kirkeliv og en høy prioritert oppgave for den norske kirke”. Nesseby menighetsråd  har fått kr. 25.000,- av Nord-Hålogaland bispedømmeråd  til dette prosjektet.

Salmesangkvelder  ut dette året blir  som følger:

Menighetshuset i Varangerbotn: mandag 29. september 2014 kl.18.00

Karlebotn kirke: Mandag 27. oktober  2014 kl.18.00

Nyborg eldresenter: Mandag  24. november 2014 kl.17.00

Menighetshuset i Varangerbotn: Mandag 15. desember 2014 kl.18.00. Da blir det julesalmer.

Vi synger både gamle og nye salmer, og salmer etter ønske.

Organist Katharina Bartsch, tar seg av den musikalske delen av salmekveldene.

Alle er hjertelig velkommen.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS