• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

SÅRBAR STRØMSITUASJON I FINNMARK

Fylkesmannen orienterer om mulig bortfall av strøm.

Situasjonsbilde:

Fylkesmannen har fra Statnett via KDS Finnmark fått opplyst at 132 kV linje mellom Alta og Skaidi for øyeblikket er ut, noe som trolig skyldes fasesammenslag p.g.a vind. Dette gjør oss litt mer sårbare for bortfall av strøm. Det er ikke noe forbruk ute for øyeblikket.

Det er opplyst at det er Finnmark øst for Alta, ikke inkludert forsyningsområdet til Alta Kraftlag og Ymber, som kan være utsatt for bortfall av strøm.

Det foreligger ingen anbefalinger eller føringer fra Statnett opp mot eksterne.

Fylkesmannen i Finnmark:

Fylkesmannen følger situasjonen og har kontakt mot KDS Finnmark. Vi vil oppdatere kommunene fortløpende straks vi får ny informasjon.

Fylkesmannen vurderer denne hendelsen foreløpig som en sak til orientering og iverksetter ikke andre tiltak enn som nevnt over.

Kontaktinfo:

beredskap@fmfi.no       

rsc@fmfi.no , tlf. 48157540

Kommunene:

Kommunene må selv vurdere om det er behov for gjennomgå sin egenberedskap dersom det skulle bli et strømbortfall i egen kommune som følge av nåværende situasjon.

Infosider:

www.statnett.no            

Det er ikke noen nettmeldinger for øyeblikket

www.fylkesmannen.no/finnmark             

Det er ikke noen nettmeldinger for øyeblikket

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS