• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
kulturarv

Rydd et kulturminne

Barn og ungdom over hele landet inviteres til innsats for bevaring av kulturminner.

Lokalt kulturminnevern skaper nye friluftsopplevelser
Norsk Kulturarv inviterer skoler/klasser og ulike lag og foreninger til å rydde, skilte eller på annen måte vedlikeholde kulturminner eller kulturmiljø i sitt nærområde slik at de blir synlige og tilgjengelige for publikum. På denne måten vil kulturminnevern bidra til å gi folk en rikere friluftsopplevelse i lys av friluftslivets år 2015.


Et prosjekt kan f.eks. omfatte rydding av gamle veifar, minnesmerker, en gravhaug, gjengrodd innmark/beite, gamle hustufter, forfalne bygninger, teknisk anlegg eller krigsminner. Prosjektet kan knyttes opp tverrfaglig og gir elevene en unik mulighet til å bli bedre kjent med sin lokalhistorie.

Se informasjonsskriv fra Norsk kulturarv

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS