• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
DSCN1365_150x112

Rekruttering sentral i Næringsforum Finnmark

Rekruttering er temaet når Næringsforum Finnmark møtes 15. og 16. april. Virksomhetsleder for samfunnsutvikling I Nesseby, Odd Arne Dikkanen(bildet) tror at Næringsforumet kan være svært positiv for fylkets næringsutvikling.
Dikkanen har stor tro på at dette fellesforumet kan gi et ekstra løft til næringsutviklinga i fylket. - Vi sliter ofte med de samme problemene, og kan gi hverandre verdifulle råd og hjelp i et slikt forum, sier Dikkanen.

Næringsforum Finnmark er et møtested for næringssjefene i fylket hvor det tas opp aktuelle problemstillinger og felles utfordringer for kommunene. På det første møtet 15. og 16. april er temaet rekruttering av arbeidskraft.Når næringssjefene i Finnmark møtes 15. og 16. april i Hammerfest, er rekruttering av arbeidskraft hovedtema. - Vi har hanket inne noen av de beste i Finnmark på området, slik at vi får sett på temaet fra forskjellige ståsted, sier Solveig Ballo som er rådgiver for kommunal utvikling i Finnmark fylkeskommune.
Innledere er: NAV, KS, Hammerfest kommune, Norut Alta og Aibel som er kontraktør på Snøhvit.

Siste del går til en workshop der omdømmebygging skal diskuteres. Kommunikasjonssjef Trond Magne Henriksen i Finnmark fylkeskommune innleder før Maria Utsi fra Hermetikken Næringshage drar i gang forberedelsene til ”En Beat av Finnmark”. Dette er et arrangement for studenter i Trondheim i september, og målet er å vise det attraktive Finnmark.
- Dermed er det en fin tråd for næringsforumet når vi møtes, sier Solveig Ballo.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS