• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
rein

13.-14. februar

Reindrifts og – rovviltseminar i Karasjok

Fylkesmannen i Finnmark og prosjektet Eallit Luonddus/Leve i naturen inviterer til reindrift og rovvilt seminar i Karasjok.

Fylkesmannen i Finnmark og prosjektet Eallit Luonddus/Leve i naturen inviterer til reindrift og rovvilt seminar i Karasjok der temaet er: Tap av rein til bjørn, kongeørn, gaupe og jerv. Det blir en rekke spennende innlegg knyttet til reindrift, rovviltforskning - og forvaltning med foredragsholdere fra Norge, Finland og Sverige.

 

Seminaret arrangeres etter en rekke henvendelser fra reindriftsnæringen med ønske om et møtested der det kan orienteres om temaer som berører reindriften. På seminaret vil det blant annet være innlegg fra næringa selv om erfaringer med forebyggende tiltak mot rovvilttap, jakt på rovvilt, forskning på kongeørn, jerv, gaupe og bjørn relatert til reindrift og rein og innlegg fra forvaltningen.

 

Seminaret holdes på Kulturhuset i Karasjok og er åpent for alle. Det er tolk til stede under hele seminaret.

 

Nettnyhet på våre nettsider: http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=1870&amid=3563660

 

Nyheten blir også lagt ut på nettsiden til Eallit Luonddus/ Leve i naturen: www.rovvilt.net

Send gjerne informasjonen videre - Velkommen!

 

 

Dearvvuođaiguin / Med vennlig hilsen

 

Elle-Risten Wigelius

đđeaddi/rådgiver

--------------------------------------------------------------------------------

Finnmárkku Fylkkamánni/ Fylkesmannen i Finnmark

Birasgáhtenossodat/ Miljøvernavdelingen

 

Eastadeaddji ja riidovàidodeaddji doaibmabijut boraspirehàlddàhusas

Forebyggende og konfliktdempende tiltak innen rovviltforvaltningen

 

tlf: 78 95 03 69

fax: 78 95 03 70

 

Epost: erwi@fmfi.no

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS