• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
reguleringsplan kollektivknutepunkt varangerbotn

Reguleringsplan for kollektivknutepunkt Varangerbotn og næringsområde Varangerbotn til offentlig ettersyn

Statens Vegvesen har i samarbeid med Nesseby kommune utarbeidet forslag til reguleringsplan for kollektivknutepunkt og næringsområde i Varangerbotn.  Formannskapet har vedtatt å legge ut planen til offentlig ettersyn.  

Innspill og merknader sendes:  Statens Vegvesen, Region Nord, Dreyfushammarn 31, 8002 Bodø, eller firmapost-nord@vegvesen.no innen 1. des. 

I forbindelse med planen vil det bli avholdt et møte den 2. nov. på Nesseby rådhus fra kl. 10.00 -14.00 der det vil bli orientert om planen og om mulighet for medvirkning.

En papirutgave av planen legges ut i Vegvesenets lokaler i Vadsø og på Nesseby Rådhus.

Forslag til detaljregulering Kollektivknutepunkt Varangerbotn og nytt næringsområde - planbestemmelser 20171020.pdf

Forslag til detaljregulering Kollektivknutepunkt Varangerbotn og nytt næringsområde - planbeskrivelse 20171020.pdf

T_LAY_Detaljregulering_Varangerbotn-A0 - endelige.pdf

171020-Plan for Varangerbotn.docx

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS