• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
bjorn - Sverre Noste

SØKNADSFRIST: 25.05.2012

Regionalt skadefellingslag for rovvilt søker jegere

Vi søker ca 30 jegere til det regionale skadefellingslaget. 6-7 jegere fordelt på 4-5 jaktlag er ønskelig og oppnå. Søkere som vil bli tilbudt stilling vil bli forelagt en midlertidig arbeidsavtale med 1 år varighet.

Foto: Sverre Noste

Den nye godtgjøringsordningen ved skadefellingsforsøk er endret ved forskrift 1. oktober 2011. Med bakgrunn i dette skal det nå opprettes nye skadefellingslag. Rovviltnemda mener det er mest hensiktsmessig med interkommunale eller regionale fellingslag, og de vil prioritere å gi driftstilskudd til slike lag.

Sør- Varanger kommune har hatt ett skadefellingslag i mange år med god kompetanse på bjørn, som har ført til mange vellykkede skadefellinger. De siste år har også Tana og Nesseby kommune vært en del av skadefellingslaget. Ved opprettelse av ett regionalt skadefellingslag vil det bli mer aktuelt med fellinger også på jerv og gaupe i tillegg til bjørn.

Det nye regionale skadefellingslaget vil bestå av kommunene Nesseby, Tana og Sør- Varanger kommune, der Sør- Varanger kommune vil være administrerende enhet. Skadefellingslaget påtar seg primært oppdrag i kommunene Nesseby, Tana og Sør- Varanger. Skadefellingslaget skal ta seg av skadefellinger etter tillatelse fra Fylkesmannen i Finnmark eller Direktoratet for Naturforvaltning (DN).

Vi søker ca 30 jegere til det regionale skadefellingslaget. 6-7 jegere fordelt på 4-5 jaktlag er ønskelig og oppnå. Søkere som vil bli tilbudt stilling vil bli forelagt en midlertidig arbeidsavtale med 1 år varighet. Under skadefellingsoppdrag godtgjøres medlemmer av skadefellingslaget av godtgjøringsordningen fastsatt i rovviltforskriftens § 9a. Medlemmer er også forsikret gjennom administrerende kommunes forsikringsordning under fellingsforsøk.


Arbeidsoppgaver:

Det vil bli satt opp vaktordninger for de ulike jaktlag. Medlemmer av skadefellingslaget må være tilgjengelig til enhver tid i sin vaktperiode for eventuelle utrykkinger. Medlemmer må holde seg faglig oppdatert og delta på relevante kurs, samt møte på organiserte skytetreninger.


Kvalifikasjonskrav:

 Må avlegge årlig skyteprøve for storvilt og være registrert i jegerregisteret.

·       Må ha bred erfaring fra storviltjakt, og ellers ha stor interesse for jakt.

·       Må kunne forevise helseattest på at han/hun er fysisk i stand til å utføre jakt.

·       Må på forespørsel kunne frambringe en vandelsattest, som kan bekrefte at vedkommende ikke har dom på seg for ulovlig utøvelse av jakt eller ulovlig bruk av våpen.

 

Ønsket kompetanse/erfaring:

·       Interesse for og gjennomførte kurs i rovviltjakt

·       Deltakelse på kvote/lisensjakt på gaupe, jerv og bjørn.

·       Kunnskap om førstehjelp

·       Tidligere deltakelse på skadefellingslag

·       Gode fysiske forutsettninger og samarbeidsvilje

·       Kunnskap tilknyttet kart, kompass og GPS.

 

 

Godtgjøring:

Godtgjøring av medlemmer i skadefellingslaget utbetales etter fastsatte satser i § 9a til Forskrift om endring i forskrift om forvaltning av rovvilt (godtgjøring), datert 14.9.2011, med hjemmel i forskrift om forvaltning av rovvilt av 18.3.2005. Det utbetales inntil kr 1400,- pr. jeger, pr. dag under ett skadefellingsforsøk. I tillegg dekkes direkte og dokumenterte kostnader på inntil kr 15 000,- pr. fellingsforsøk.

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Even Borthen Nilsen tlf: 78 97 74 16, eller Trygve Sarajärvi tlf: 78 97 74 86.

I medhold av offentlighetslovens § 25, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om konfidensiell behandling.


Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. www.svk.no/esoknad For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

 

Utfyllende CV, og kopier av attester og kursbevis legges ved søknaden.

Alle ledige stillinger er lagt ut på vårt nettsted www.svk.no.

 

Vi ønsker deg velkommen som søker til det regionale skadefellingslaget for rovvilt.

 

SØKNADSFRIST: 25.05.2012

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS