• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2

Psykiatriija ja gárrenbálvalus Unjárgga gielddas

Psykiatriija ja gárrenbálvalus addá fálaldaga sidjiide geain leat psykiatralaš váttisvuođat ja váttisvuođat gárrenmirkkuiguin.  Bálvalus lea fágagaskkasaš ja bargit leat, mánáidsuodjaluspedagogat, sosionoma, suodjalandivššárat, veahkkedivššárat, birasbargit ja psykiatralaš buohccedivššár.

Oktavuođa psykiatriija/gárrenbálvalusain oaččut telefovdna bokte dahje čálalaččat.  Ohcanskovi masa čálat sáhtát viežžat veahkkebálvalusa kontuvrras. Mis lea kontuvrra ráđđevisttis, Njiđggunjárgganjálmmis. Mii áššemeannudit oktavuođa jearaldagaid dađistaga go bohtet. Henvendelser vedrørende akutte rus saker etter kontortid gjøres til lensmannen i kommunen tlf  78959760, politiet (ikke nødnummer) 02800 eller legevakt.

Kontaktpersoner med alle opplysninger i kontortiden  er:

Konstituert virksomhetsleder ved hjelpetjenesten:

Astrid Johansen tlf 40440532

 

Vi kan bistå med  ;

 • Råd og veiledning til de som har rusproblemer eller til pårørende.
 • Kartlegging av problematikk og behov for bistand.
 • Individuell kontakt med brukerne.
 • Bistand innsøkning til rusbehandling.
 • Etablering og koordinering av ansvarsgrupper rundt den enkelte der det er behov for dette, samt utarbeiding av individuell plan.
 • Oppfølging i hele prosessen i ett behandlings forløp,  før , under og etter behandling.
 • Henvisning til institusjonsopphold i spesialisthelsetjenesten og omsorgsinstitusjoner.
 • Vurdering, igangsetting og oppfølging av tvangsvedtak etter sosialtjenesteloven § 6-2 og § 6-2a.
 • Hjelp til å koordinere tiltak og tjenester.
 • Bo oppfølging /miljøtjeneste, som er ett tjenestetilbud med fokus på trening i å mestre dagliglivets gjøremål, koordinering av tiltak samt arbeid etter individuelle planer.
 • Psykiatrisk sykepleier (link)

 

Våre nærmeste samarbeidspartnere:

-     Psykiatrisk sykepleier

-     Familievernkontoret

    Lege

-     Helsesøster

-     NAV

-     Pleie og omsorg

-     DPS

-     VPP

 

 

Andre nyttige linker:

www.motstoff.no

www.lpp.no

www.mentalhelse.no

www.riorg.no

www.akan.no

www.bks.no

www.forebygging.no

www.fmr.no

www.psykiskhelse.no

www.shdir.no/rusmidler

www.rustiltak.no

www.forebyggingstiltak.no

www.avogtil.no

www.umn.no

www.sirus.no

www.fossumkollektivet.no

www.rusbehandling.org

www.unn.no/paarorende.category13551.html

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS