• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
vestre varanger3

Pressemelding: felles formannskapsmøte 15. februar 2022 for kommunene i Vestre Varanger

Interkommunalt samarbeid i Vestre Varanger
Felles formannskapsmøte i Varangerbotn
Nesseby oppvekstsenter, tirsdag 15. februar 2022

PROGRAM

Kommunene i Norge får stadig flere oppgaver. Kravene til kompetanse og spesialisering i tjenestene gjør det stadig mer krevende for små kommuner å oppfylle innbyggernes og myndighetenes forventninger. En del norske kommuner har derfor valgt å slå seg sammen for å skape større enheter. I vår del av landet har vi imidlertid så store avstander, med hyppig stengte fjelloverganger og spredt bebyggelse, at sammenslåing av kommunene ikke er en god løsning. For alle kommunene er det helt avgjørende å beholde arbeidsplasser og tjenester lokalt.


Kommunene i Vestre Varanger (Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby og Tana) innser at vi ikke kan fortsette som før: til det er vi for små, og kravene til kommunene for store. Løsningen vi har landet på er en videreutvikling av vårt interkommunale samarbeid etter en balansert vertskommunemodell: hver kommune vil få ansvar for å utføre visse tjenester på vegne av de andre. Ingen skal gjøre alt, men alle skal gjøre noe. Dette vil sikre en viss spesialisering og arbeidsfordeling kommunene imellom, men samtidig sørge for at arbeidsplassene forblir værende i de enkelte kommunene.


Kommunene inngikk en grunnavtale (en prinsippavtale) om dette i fjor vinter. Etter et større utredningsarbeid er vi nå klare til å presentere vilkårene for etableringen av fire interkommunale tjenester, med følgende vertskommuneansvar (i parentes): barnevern (Tana), forvaltningskontor for helse (Båtsfjord), IKT (Nesseby) og økonomi (Berlevåg). Tirsdag 15. februar vil de fire formannskapene holde et felles møte på Nesseby oppvekstsenter i Varangerbotn.
Prosjektet har blitt møtt med stor interesse fra statlige myndigheters side. Statsforvalteren i Troms og Finnmark har vært en viktig støttespiller, faglig så vel som økonomisk. Kommunal- og distriktsdepartementet har vist stor interesse og den forrige statsråden hadde flere møter med oss. En delegasjon på hele ni embetsfolk, ledet av statssekretæren, besøkte oss i august i fjor. Generalistkommuneutvalget, ledet av Statsforvalteren i Nordland, besøkte oss i september. Den nye regjeringen har tydelig signalisert at den vil støtte den typen initiativer som vi har kommet med.


Vedlagt er program for dagen. Møtet i Varangerbotn er ment som et informasjons- og diskusjonsmøte. Kommunedirektørene/rådmennene vil følge opp med likeartede innstillinger for vedtak i kommunestyrene om kort tid. I løpet av 2022 vil de fire felles tjenesteområdene være etablert.


Kommunedirektørene/rådmennene i de fire kommunene vil kunne informere ytterligere.


Berlevåg/Båtsfjord/Tana bru/Varangerbotn, 10. februar 2022

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS