• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Politirådet

Politirådsmøte

Politirådet er et samarbeidsforum på strategisk nivå i kommunen og politiet med den hensikt å skape trygge og gode lokalsamfunn. 

Nesseby kommune representert av ordfører Knut Store og lensmann Alf-Erling Isaksen gjennomførte den 23. mars 2017 det første møtet i politirådet

Politirådet skal være et forum for å informere hverandre på tvers av etatene og for å samarbeide mer forpliktende med tanke på å løse felles utfordringer.

Nesseby kommune og Politiet undertegnet i 2015 en samarbeidsavtale der hovedmålet er at Nesseby kommune skal være en trygg og trivelig kommune å bo i. Det innebærer at partene skal jobbe for at innbyggerne skal oppleve trygghet og sikkerhet. Lokalsamfunnet skal ha et godt oppvekstmiljø. I tillegg er målet at kriminalitet, rusmisbruk, atferdsproblemer og psykiske problemer forebygges.

I det første møtet ble det utvekslet gjensidig informasjon om blant annet politireformen og om tema som kunne være aktuelle i de kommende møtene. Tema som felles konfliktråd med nabokommuner, kontordager i Nesseby som følge av politireformen, passanskaffelser og ID-kort og mulige løsninger for dette var temaer i møtet.

Kommunens politikontakt er Lensmann Alf-Erling Isaksen.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS