• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
nrk-sapmi_123x42

Partitoppene i Norge debatterer samepolitikk.

Onsdag 24 august leder NRK Sápmi paneldebatt med partitoppene i Norge om samepolitikk. Bakgrunnen for debatten er de tragiske hendelsene på Utøya og regjeringskvartalet fredag den 22 juli i år.

Onsdag 24 august leder NRK Sápmi paneldebatt med partitoppene i Norge om samepolitikk. Bakgrunnen for debatten er de tragiske hendelsene på Utøya og regjeringskvartalet fredag den 22 juli i år. Alle de største partiene stiller med sine fremste tillitsvalgte. Debatten blir sendt direkte fra Litteraturhuset i Oslo og den sendes  på NRKs nett-tv og på digital radio.

 

                                                                                                                          FRYKTER SAMENE

 

Etter at Finnmarksloven ble vedtatt av Stortinget i 2005, har det oppstått diskusjoner om samiske særrettigheter. Ulike politiske partier og organisasjoner tegner ofte et bilde av samiske særretigheter som om de eksisterte og at de eksluderer den norske delen av befolkningen i Finnmark når det gjelder bruken og høstingen av naturen i fylket.

 

Et eksempel på hvordan topp-politikere skaper frykt om samene, er FRPs stortingsrepresentant fra Finnmark, Jan Henrik Fredriksen, som i et intervju med NRK Sápmi i mars i år, hevdet at han hadde beviser på at samene jobbet med å løsrive seg fra staten Norge for å danne en egen samisk stat.

 

NRK Sápmi vil i debatten ha en diskusjon om norske politikere og partier skaper en frykt om samene og dermed nører opp om tidligere fordommer om samene og hvorfor er det nærmest farlig når samiske politikere fremmer rettighetskrav for samene.

 

                                                                                                                        SAMETINGETS STATUS

 

Sametingspresident Egil Olli, Ap, sier at sametinget har liten innflytelse på samepolitikken som nå utøves i Norge.

Olli viser til budsjettet som sametinget får og hvor nesten all disponering av budsjettet er bestemt av staten. Sametinget blir ofte en forvaltningsorgan for staten og ikke det den egentlig er etablert for, nemlig samenes folkevalgte organ.

 

                                                                                                                HVORDAN ENDRES SAMEPOLITIKKEN

 

Mye av debatten vil dreie seg om hvordan samepolitikk eller samenes status i Norge blir i årene fremover. Vil samene få større innflytelse i rettighetsspørsmål, for eksempel i utvinning av naturressursene i de samiske områdene? Vil de som sitter med makta gi samene større makt i utformingen av det samiske samfunnet? Vil regjeringspartiene gi sametinget forhandlingsrett i samiske spørsmål? Hvorfor får sametinget skylden for å hemme utviklingen i Troms og Finnmark når de fremmer krav om at det må taes hensyn til samiske interesser slik Finnmarksloven pålegger sametinget til å gjøre? Dette er noen av spørsmålene som blir debattert onsdag den 24 august på Litteraturhuset, kl.18.00 til kl.20.00.

 

                                                                                                                                VIKTIG DEBATT

Debattleder Thor Thrane gleder seg til denne debatten fordi det er første gang at norske topp-politikere møtes til en debatt om samene i Norge og til en så lang debatt.

- Jeg tror at denne debatten blir fulgt med spenning av alle som interesserer seg om det samiske, enten de er nordmenn eller samer. Mye av det som blir sagt i debatten onsdag den 24 august, vil sannsynligvis bli brukt i forbindelse med valget om to år, sier Thrane.

NRK Sápmi inviterer publikum til være tilstede og de vil få mulighetene til å stille spørsmål til panelet.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS