• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
fylkesmannen-logo

Overformynderiene blir historie – vergene består

1. juli 2013 overtar Fylkesmannen oppgavene til dagens kommunale overformynderi, men vergene er det viktig at vi beholder i kommunene!

Overformynderiene blir historie – vergene består

1. juli 2013 overtar Fylkesmannen oppgavene til dagens kommunale overformynderi, men vergene er det viktig at vi beholder i kommunene!

Vergemål innebærer at man får hjelp til å ivareta egne interesser av en person som er oppnevnt som verge. Vergemålsreformen og ny lovgivning skal sørge for økt rettsikkerhet, mer rettslikhet og økt kvalitet i vergemålsforvaltningen. Det dreier seg om rettighetene og formuen til grupper som er syke, demente eller utviklingshemmede, samt bemidlede personer under 18 år og enslige mindreårige flyktninger / asylsøkere.

Vergene er bærebjelken i vergemålsordningen, til tross for lav eller ingen godtgjøring for arbeidet. Det blir ikke automatisk endringer i eksisterende vergemål, og vi oppfordrer alle oppnevnte verger til å fortsette sitt arbeide også etter 1. juli 2013.

Denne våren inviterer Fylkesmannen alle verger, og de som ønsker å bli verger til opplæring i alle kommuner i Finnmark.

Planen ser slik ut:


 

Kommune

Tidspunkt

 

 

Nesseby

4.3 kl 18:00

 

 

Tana

5.3 kl 18:00

 

 

Kautokeino

6.3 kl 17:00

 

 

Karasjok

7.3 kl 17:00

 

 

Porsanger

11.3 kl 17:00

 

 

Alta

12.3 kl 17:00

 

 

Nordkapp

13.3 kl 17:00

 

 

Vardø

13.3 kl 17:30

 

 

Gamvik

14.3 kl 16:00

 

 

Lebesby

14.3 kl 19:00

 

Kommune

Tidspunkt

Båtsfjord

18.3 kl 18:30

Berlevåg

19.3 kl 18:00

Hasvik

20.3 kl 19:00

Hammerfest

21.3 kl 18:00

Sør-Varanger

4.4. kl 17:00

Måsøy

8.4 kl 18:00

Kvalsund

9.4 kl 17:00

Vadsø

11.4 kl 18:00

Loppa

18.4 kl 17:00

         

 

Du kan melde deg på til en av våre kontaktpersoner allerede nå.

Du finner mer informasjon på Vergemålsportalen og i dette informasjonsskrivet fra Fylkesmannen til verger/ hjelpeverger.

Kontaktpersoner hos oss:

Rådgiver Katrine Erlandsen: fmfikaer@fylkesmannen.no, telefon 78 95 03 28

Rådgiver Airin Andersen: fmfiaian@fylkesmannen.no, telefon 78 95 03 17

Prosjektleder Ann-Karin Dahl Næss: fmfiakdn@fylkesmannen.no, telefon 78 95 03 03

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS