• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Oppvekstsenteret i Nesseby kommune - En statusrapport

Mange lurer sikkert på hva som skjer med det planlagte oppvekstsenteret, her er en liten oppdatering.

 

 
Det er nedsatt et arbeidsgruppe som den siste tiden har arbeidet med romprogram for oppvekstsenteret.   Romprgorammet skal danne grunnlag for et anbudsgrunnlag .  Anbudet blir lyst ut i løpet av våren/sommeren.  Dersom alt går slik vi håper, vil grunnarbeidene til nybygget være igangsatt i løpet av året.
 
Anbudsgrunnlag vil, slik arbeidsgruppa tenker i dag, være åpent med henhold til beliggenhet (nord eller sør for eksisterende bygg) og entreprenørene skal få stor frihet til å komme med forslag til egne løsninger.
 
 

Gruppen som arbeider med romprogrammet består av:

Rønnaug Solsvik - ped.rådgiver

Arvid Plym - rektor

Berit Ranveig Nilssen - rektor

Kjetil Balto - virksomhetsleder barnehagen

Lillian Teigstad - PP-rådgiver

Oddleif Nilsen - virksomhetsleder teknisk

De som ønsker å komme med innspill til bygget kan kontakte Oddleif Nilsen på tlf 40440522 eller mail: oddleif.nilsen@nesseby.kommune.no 

 
Det er i tilegg opprettet to arbeidsgrupper som skal se nærmere på områdene kultur/idrett og bibliotek/bibliotekbuss i fremtid, og om – og i tilfelle hvordan man kan se det i sammenheng med bygging av oppvekstsenteret.
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS