• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Oppryddingsaksjon i Nesseby kommune

Det er satt igang en stor oppryddingsaksjon i Nesseby kommune. De som ønsker å få fjernet større gjenstander, dvs. bilvrak, metallskrot, nedfalne gjerder og annet søppel, kan ringe Hugo Michelsen på tlf. 90759206 mellom kl. 07.00 - 14.30.

AVFALL VIL BLI FJERNET UTEN KOSTNADER FOR DEN ENKELTE
old beat up truck  01

Nesseby kommune er bevilget kr. 170.000 fra Øfas Miljøfond og går selv inn med en egenandel på den samme summen til å få gjennomført oppryddingsaksjonen.  Tanken bak oppryddingsaksjonen er at kommunen skal fremstå som ryddigere og at en samtidig skal bli kvitt potensielle miljøtrusler.

I utgangspunktet kan alt avfall som ikke går i de ordinære søppeldunkene være aktuelt å fjerne. 

Dette er et gratistilbud til befolkningen i kommunen.  Vi gjør spesielt oppmerksom på at nedfalne gjerder kan fjernes dersom det er mulig å komme til med maskiner.  Vi gjør også oppmerksom på at det vil bli foretatt en prioritering av hva som skal ryddes opp i.  De som ønsker det, kan selv bringe søppel og avfall til oppsamlingsplassen i Vesterelv Industriområde (nedenfor Elektro-Linje AS).

For spørsmål kan Hugo Michelsen kontaktes på tlf.90759206

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS