• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
Informasjon

Oppdatering fra kommuneoverlegen om Covid-19 tester

Testindikasjoner for testing av covid-19 og anbefalinger fra FHI. 

Teksten nedenfor er i sin helhet hentet fra e-post fra kommuneoverlege til administrasjonssjef datert 14.04.20.

TESTINDIKASJONER FOR COVID-19 TANA OG NESSEBY 14.04.2020

 

Prioriterte indikasjoner for testing av covid-19 – anbefalinger fra FHI:

Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV2 hos personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, eller vurdert av lege som mistenkt covid-19, i prioritert rekkefølge: 

 1. Pasienter med behov for innleggelse 
 2. Pasienter/beboere i helseinstitusjoner*  
 3. Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid** 
 4. Personer over 65 år som har underliggende, kronisk sykdom***
 5. Person som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19. 

*Dersom en pasient dør med akutt luftveissykdom av ukjent årsak i helseinstitusjon, bør det gjøres post mortem test for covid-19.
**Ansatte i pasientnært arbeid kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer uten annen sannsynlig årsak som har vart over 2 døgn.  
***Underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk. 

 

I tillegg bør følgende pasienter med symptomer på akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet* vurderes for testing – lokale anbefalinger for Tana og Nesseby:

 1. Pasienter som har vært på reise utenfor Øst-Finnmark, inkludert pasienter som har vært til undersøkelse på UNN.
 2. Pasienter med høy risiko for å smitte mange, som f.eks. barnehageansatte, lærere og butikkansatte.
 3. Pårørende som ikke kan unngå kontakt med personer i risikogrupper, inkludert personer over 65 år som har underliggende, kronisk sykdom og barn med underliggende, kronisk sykdom som f.eks. kronisk lungesykdom, hjertelidelser, diabetes eller immunsvekkelse.

*Testing vurderes også ved mildere akutte luftveissymptomer uten annen sannsynlig årsak som har vart over 2 døgn.  

Andre personer tilbys vanligvis ikke test. Personer uten symptomer skal vanligvis IKKE testes.

 

Om karantene og isolering av personer som testes for covid-19, se:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/

Med så vide testkriterier, er det er ikke mulig/nødvendig å isolere alle som testes, da de aller fleste ikke vil ha covid-19. Hjemmekarantene til prøvesvar foreligger er tilstrekkelig for de fleste. De som skal isoleres er pasienter med påvist tilfelle av covid-19, pasienter med reell mistanke om covid-19, innlagte på helseinstitusjon, eller hvor det etter en individuell vurdering anses å være fornuftig.

I tillegg kommer nasjonale og lokale karantenebestemmelser for personer som har vært på reise, men som ikke har luftveissymptomer, hvor 14 dagers hjemmekarantene gjelder, og testing og isolasjon er obligatorisk dersom man får symptomer i karantenetiden. 

 

Kjell Magne Johnsen

Kommuneoverlege, 14.04.2020

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS