• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
merer

Offentlig Ettersyn - Søknad om oppdrettslokalitet i Klubvika


Villa Arctic AS søker om etablering av ny lokalitet i Klubbvika, Nesseby kommune. Søknaden legges ut til offentlig ettersyn.

Offentlig Ettersyn - Søknad om oppdrettslokalitet i "Klubbvika" 
 
I medhold av lov av 17. juni 2005 om akvakultur, legges søknad fra Villa Arctic AS om etablering av ny lokalitet i Klubbvika, Nesseby kommune, ut til offentlig ettersyn.
 
Søknaden legges ut til gjennomsyn på Nesseby kommunes servicekontor i Varangerbotn.
Kontaktperson i Nesseby kommune:  Oddleif Nilsen, teknisk virksomhet, tlf. 40440522, e-post oddleif.nilsen@nesseby.kommune.no
 
Eventuelle merknader sendes, Nesseby kommune, teknisk virksomhet, 9840  Varangerbotn, innen 15.04.09.
 

Dokumenter i pdf format:

Søknad

Miljøundersøkelse

Mærer

Kart 1

Kart 2

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS